Spendle Personal Finance

Privacyverklaring

Spendle is eigendom van SOBERING ICT. Hieronder een privacy verklaring van de gegevens verwerking van Spendle.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
SOBERING ICT kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van SOBERING ICT, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contact- of aanvraagformulier op de website aan SOBERING ICT verstrekt. SOBERING ICT kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres

– Opslag van encrypted administratie en bijlagen

OPSLAG VAN UW FINANCIELE DATA
Uw csv transactiegegevens kunt u in Spendle importeren. De Spendle applicatie slaat deze gegevens AES-256 encrypted met administratie wachtwoord op als lokaal werkbestand (localstorage). Het encryped werkbestand kunt u opslaan en synchroniseren via een online Spendle account. Daarbij worden uw encrypted administratiegegevens verstuurd via een beveiligde https verbinding verstuurd en onder uw account opgeslagen door SOBERING ICT. Administratie bijlagen worden lokaal AES-256 encrypt met behulp van een gegenereerde administratie sleutel en worden onder uw account AES-256 Server Side Encrypted opgeslagen in een Amazon Web Services S3 bucket, regio eu-central-1.

WAAROM SOBERING ICT GEGEVENS NODIG HEEFT
SOBERING ICT verwerkt uw persoonsgegevens om per e-mail contact met u op te kunnen nemen, uw licentiecode te kunnen verstrekken en uw licentiecode controleren op geldigheid.

HOE LANG SOBERING ICT GEGEVENS BEWAART
SOBERING ICT bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN
SOBERING ICT verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@spendle.com. SOBERING ICT zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN
SOBERING ICT neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van SOBERING ICT maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door SOBERING ICT verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met SOBERING ICT op via info@spendle.com. www.spendle.com is een website van SOBERING ICT.